હેન્ડ-ફિલ કાર્યક્રમો


  • hand_fill_applications_02
  • hand_fill_applications_01
  • હેન્ડ-ફિલ કાર્યક્રમો
  • હેન્ડ-ફિલ કાર્યક્રમો

વિકસિત માલિકીનું gluing સિસ્ટમો રાખવાથી, HLP Klearfold સોફ્ટ કરચલી ઓટો તળિયે શૈલી સ્પષ્ટ પ્લાસ્ટિક બોક્સ ઉત્પન્ન અંતે અત્યંત સતર્ક છે. અને હાથ ભરો કાર્યક્રમો, કંઇ સરખાવે છે. અમારી સ્પષ્ટ પ્લાસ્ટિક બોક્સ
હાથ દ્વારા ઝડપથી અને સરળતાથી સુયોજિત, અને સમય અને ગતિ અભ્યાસ નોંધપાત્ર શ્રમ ખર્ચ બચત (30% સુધી) ધોરણ પેટ ભરીને ખાવું કાર્ટન સહિતની વસ્તુઓના પર છતી કરે છે.

 

વોચ હેન્ડ-ફિલ પ્રદર્શન          

જુઓ અમારા આ વીડીયો