การประยุกต์ใช้งานมือเติม


  • hand_fill_applications_02
  • hand_fill_applications_01
  • การประยุกต์ใช้งานมือเติม
  • การประยุกต์ใช้งานมือเติม

มีการพัฒนาระบบการติดกาวที่เป็นกรรมสิทธิ์ของ HLP Klearfold มีความเชี่ยวชาญอย่างมากในการผลิตซอฟท์ยับรูปแบบอัตโนมัติด้านล่างกล่องพลาสติกใส และสำหรับการใช้งานมือเติมไม่มีอะไรเปรียบเทียบ กล่องพลาสติกของเราชัดเจน
ตั้งค่าอย่างรวดเร็วและง่ายดายด้วยมือและเวลาและการเคลื่อนไหวการศึกษาเปิดเผยประหยัดค่าใช้จ่ายแรงงานอย่างมีนัยสำคัญ (ไม่เกิน 30%) มากกว่ากล่องเหน็บมาตรฐาน

 

นาฬิกามือเติมสาธิต          

ชมคลิปวีดีโอ