nhiệt luyện tùy chỉnh


  • nhiệt luyện tùy chỉnh
  • nhiệt luyện tùy chỉnh
  • nhiệt luyện tùy chỉnh
  • nhiệt luyện tùy chỉnh
  • nhiệt luyện tùy chỉnh

  HLP Bao bì sản xuất độc lập bao bì thermoformed, như vỉ và bao bì vỏ sò, cũng như khay chân không hình thành được sử dụng như chèn trong hộp nhựa rõ ràng và Klearfold Keepers. Rõ ràng vac-khay trong hộp rõ ràng vị trí các nội dung gói một cách an toàn, tạo tính thẩm mỹ thú vị và ảo giác về nội dung nổi trong hộp rõ ràng.

  Xem video của chúng tôi