Ứng dụng Hand-Fill


  • hand_fill_applications_02
  • hand_fill_applications_01
  • Ứng dụng Hand-Fill
  • Ứng dụng Hand-Fill

Có hệ thống dán độc quyền phát triển, HLP Klearfold là cực kỳ thành thạo trong việc sản xuất mềm nhăn phong cách tự đáy hộp nhựa rõ ràng. Và đối với tay điền vào các ứng dụng, không có gì so sánh. Hộp nhựa rõ ràng của chúng tôi
thiết lập một cách nhanh chóng và dễ dàng bằng tay, và các nghiên cứu thời gian và chuyển động tiết lộ tiết kiệm chi phí lao động đáng kể (lên đến 30%) so với hộp Tuck chuẩn.

 

Xem Hand-Fill Demonstration          

Xem video của chúng tôi