• sáng suốt

InSight ®  Rõ ràng hệ thống bao bì

InSight là một hệ thống bao bì trong suốt từng đoạt giải thưởng kết hợp tay áo nhựa rõ ràng và tiêm đúc mũ cuối nhựa để tạo ra một gói rõ ràng rất khác biệt. Nó có một tính năng khóa cấp bằng sáng chế, nơi chết cắt tab trên tay áo nhựa rõ ràng tham gia cắt xén đúc thành cuối cùng mũ để tham gia các thành phần một cách an toàn với nhau. mũ cuối cùng có thể được thiết kế để khóa vĩnh viễn vào ống nhựa hoặc để xoay ra một cách dễ dàng.

 

Hình dạng của mũ cuối xác định hồ sơ mặt cắt ngang của gói; do đó, InSight bao bì rõ ràng có thể được thiết kế theo vô số những hồ sơ, trong đó có “mắt mèo”, hình bầu dục, hình tròn, hình chữ nhật, hình vuông, và hình thang.

Số bằng sáng chế của Hoa Kỳ: 7.000.775; 7.644.823; 7.374.048

Demonstration Xem InSight          

Xem video của chúng tôi