Ứng dụng máy-Fill


  • machine_fill_applications
  • Ứng dụng máy-Fill

 

Mềm nhăn của chúng tôi, Klearfold ® hộp nhựa rõ ràng là các hộp máy điền nhựa khuyến cáo hầu hết các nhà sản xuất thiết bị dây chuyền lấp hàng đầu. Độ chính xác và thống nhất của Soft Creases đảm bảo rằng Klearfold hộp nhựa chạy hiệu quả trên ngay cả những thiết bị tốc độ cartoner cao nhất. Máy làm đầy APET và hộp RPET nhựa đã từng được coi là một thách thức hoành tráng ... có nghĩa là, cho đến khi HLP Klearfold hoàn thiện mềm gấp nếp của các tài liệu này.

Xem Machine-Fill Demonstration          

Xem video của chúng tôi