New Flexo In ấn Capability


  • Flexo-Press-6
  • Flexo-Press-4
  • Flexo-Press-3
  • New Flexo In ấn Capability
  • New Flexo In ấn Capability
  • New Flexo In ấn Capability
  • New Flexo In ấn Capability
  • New Flexo In ấn Capability
  • New Flexo In ấn Capability

mới, mũi nhọn 13 màu báo chí HLP Klearfold của cung cấp chất lượng in vượt trội trong khi cung cấp nhiều tùy chọn in ấn và trang trí. Nó có một trạm ống đồng và 12 trạm web flexo UV, lên tới năm trong số đó có thể được cấu hình để in mặt sau hoặc hoán đổi cho đến bốn lụa quay và / hoặc hai đơn vị lá lạnh.

 

Báo chí cung cấp đặc biệt bốn màu quá trình in ấn, táo bạo hơn, màu sắc sống động hơn trên nền rõ ràng, và kim rực rỡ và hiệu ứng đặc biệt khác, để tạo ra một tác động lớn hơn tại các kệ.

 

Và báo chí mới đáng chú ý này cho phép HLP Klearfold để thực hiện trong một đường chuyền in ấn duy nhất, những gì truyền thống sẽ yêu cầu năm hoặc nhiều hơn đèo.

 

Xem mới Flexo Nhấn video          

Xem video của chúng tôi