Ống và các Vòng


  • tubes_and_rounds_02
  • tubes_and_rounds_01
  • tubes_and_rounds_03
  • Ống và các Vòng
  • Ống và các Vòng
  • Ống và các Vòng

ống nhựa trong suốt, vòng và hình bầu dục thực sự nổi bật trong một biển hình chữ nhật trên các kệ hàng. Chúng tôi áp dụng cùng một chất lượng cao in ấn và trang trí kỹ thuật để ống cuộn mép của chúng tôi cho một sự hiện diện kệ một-of-a-loại. ống nhựa trong suốt của chúng tôi là vô cùng mạnh mẽ, cung cấp một cái nhìn có uy tín và cảm nhận.

 

Chúng tôi cũng đã phát triển ống cuộn mép với hông thon mà tổ cho hiệu quả vận chuyển được cải thiện, trong khi cung cấp một diện mạo kệ đặc biệt. Và thêm vào ống nhựa tiêu chuẩn và hình nón với đường may bên dán, chúng tôi cung cấp ống cuộn mép được sonically kín cho các ứng dụng nơi ống rõ ràng dính miễn phí là một lợi thế.

Xem video của chúng tôi